JSifalda's tales

Příběhy z postele
Soulmate

Po celý život chceš najít osobu, která bude odlišná od ostatních. Aby si s ní mohl mluvit celé hodiny a nikdy se nenudit. Aby si jí mohl říci cokoliv a nikdy nebýt souzen. Takový člověk je tvůj přítel, tvůj nejlepší přítel. Nikdy ho nenech odejít.

17.02.2013 at 14:35:42