JSifalda's tales

Příběhy z postele
Kolibřík ve vlasech

Sluneční paprsky dopadli na jeho tvář a svěží vánek rozčísl jeho neupravené vlasy. Bude to krásný den, pomyslel si. Chlapec byl plný štěstí a překypoval radostí. Bylo to u něj tak neobvyklé, že už si ani nepamatoval, kdy naposledy zažil ten samí, nebo alespoň z poloviny tak příjemný pocit. Všechno se mu najednou jevilo tak krásné a plné dokonalosti. Chlapec, který doteď klidně a nehybně ležel na posteli, se rychle posadil. Kde to vlastně jsem? To byla první otázka, kterou mu kladla jeho racionální polovina mozku.

“Bože, co jsem to udělal?“ Chlapec se začal svírat bolestí při pomyšlení, že ublížil své nejdražší. Vedle sebe viděl krásnou dívku. Tak krásnou, že ani nemohl věřit svým očím. Dokola si opakoval: „Ať je to jen hezký sen. Ať je to jen hezký sen!“. Dívka ležela na boku, zády k němu. Plný touhy a zvědavosti položil svoji pravou ruku na její bok. Její pleť byla dokonalá. Chlapec pomalu a něžně jede se svojí rukou po dívčině těle směrem k její hlavě.

Čerstvý vánek stále přinášel do jejich apartmánu vůni skořice. Z dálky byl slyšet blůzový kabaret.

Už byl u jejích vlasů. Nikdy ještě neviděl tak tmavé vlasy, jako měla tahle dívka. Jak projížděl jejími vlasy, všiml si, že na krku má něco vytetovaného. Byl to krásný kolibřík. To v chlapci vzbuzovalo ještě více otázek a zvědavosti. Třeba ta dívka sem vůbec nepřišla se mnou… Ale proč by pak byla úplně nahá a ještě ke všemu v jeho posteli?

Dívka se pomalu probouzela. „Doufám, že mi bude moci vysvětlit, co se stalo a co dělá v mém apartmá? Chlapec si rozpomněl, že si vyjel se svými dobrými kamarády na několika-denní výlet do Prahy. Ačkoliv on z toho nebyl moc nadšený, jeho kamarádi doufali, že si zde najdou přítelkyně a možná i budoucí manželky. Někde prý zaslechli, že v Praze jsou ty nejhezčí z celé Evropy. On však přítelkyni měl, nemohl ale zklamat, jako dobrý kamarád.

Chlapec byl tak položen do svých myšlenek, že si ani nevšiml, že ta dívka se k němu otočila a s respektem na něj dívá. „Ahoj“, řekla po chvilce váhání, zda má svého nočního přítele vyrušit ze svého rozjímání. Jakmile to zachytil chlapcův sluchový receptor, otevřel oči. Na dívku se však ještě nepodíval. V těle se mu praly hormony a myšlenky zároveň. Měl pocit, jako by mu srdce mělo uvnitř hrudi explodovat.

„Ty se na mě ani nepodíváš?“, ozvala se dívka. Chlapec na ni sklonil své oči. „Odpusť mi“, zašeptal si pro sebe a dívku začal líbat.

17.02.2013 at 14:36:21